Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

Придобиване на учителска правоспособност

uchitelskaСтудентите в трети и четвърти курс могат да запишат курса за придобиване на педагогическа правоспособност, който продължава 2 семестъра. Дипломата за „учител по икономически дисциплини“ се получава след дипломирането по основната специалност и в нея се вписва регистрационния номер на дипломата за висше образование. 

Имате шанса да обогатите възможностите си за бъдеща реализация и увеличите своята конкурентоспособност!

Срок за подаване на молби: 26 октомври

Справки: г-жа Венета Мангушева, гл.специалист по професионалното обучение 

Продължение...

Парамедик

paramedikОт началото на учебната 2012-2013 г. в КИМ започва обучение по професиите „Парамедик" и „Здравен асистент" – редовна форма.

Записването става с подаване на следните документи:

- Диплома за средно образование;

- копие на лична карта;

- 4 броя снимки паспортен формат;

- удостоверение от психодиспансер;

- документ за платена такса.

Продължение...

СТАНАХМЕ ДОНОР ЗА ОБРАЗОВАНИ КАДРИ

rektor

Доцент д-р инж. Димитър Димитров е роден на 15 февруари 1952 г. в с. Тръстеник, Русенска област. Завършил е Университета за архитектура, строителство и геодезия, както и Икономическия университет. Специализирал в Англия, Франция, Германия, Холандия, Белгия и САЩ. Работил е като проектант и инвеститор. Бил е заместник-министър в Министерството на земеделието и горите, ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Бивш председател на федерацията на кооперациите "Взаимоспомагателни земеделски кредитни асоциации на частните стопани". Представител е за аграрния сектор в Смесения консултативен комитет "Европейски съюз - България".

 

Продължение...

НОВА ПРОФЕСИЯ!

paramedikОт началото на учебната 2012-2013 г. в КИМ започва обучение по професиите „Парамедик" и „Здравен асистент" – редовна форма.

Записването става с подаване на следните документи:

- Диплома за средно образование;

- копие на лична карта;

- 4 броя снимки паспортен формат;

- удостоверение от психодиспансер;

- документ за платена такса.

Продължение...

Решение на Народното събрание от 06.07.2011г.

vuzk

На 06.07.2011г. Парламентът на Република България взе решение за преобразуването на Висше училище „Земеделски колеж“ гр. Пловдив във „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите“.

Това преобразуване прави бакалавърското обучение четири годишно и дава право за обучение в магистърска степен.

Още статии...

Страница 18 от 19

Livechat