Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

vuzks

Законът за висшето образование предвижда магистратурата за завършен колеж и придобита степен "професионален бакалавър" да продължи не по малко от две години.

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) предлага на завършилите студенти с придобита образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от „Земеделския колеж“ следната възможност: да продължат за една учебна година обучението си и да получат диплома за „академичен бакалавър“ от ВУАРР. След което могат да продължат още една учебна година и да получат магистърска диплома.

И през двете учебни години студентите ще се обучават в Регионалния център за дистанционно обучение-Благоевград, бул. „Васил Левски“ №63

Страница 18 от 18

Livechat