Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ"!

biznespsihЗАВЪРШИЛИТЕ  ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА,
И МЕТОДИТЕ НА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ КАДРИ ВЪВ ФИРМАТА.

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ"!

sportsmanagЗАВЪРШИЛИТЕ Я ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В СПОРТА, СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, СПОРТЕН МАРКЕТИНГ, СПОРТНИ ФИНАНСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДР. 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "АРТМЕНИДЖМЪНТ"

_ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО АРТ-МЕНИДЖЪРИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, МЕДИИТЕ, ШОУБИЗНЕСА.

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

zdrmenidjmynt

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“  Е НАСОЧЕНА КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ИЛИ "МАГИСТЪР" ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И НЕИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИДОБИВАТ СЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ, МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ НЕОБХОДИМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ. ОБУЧЕНИЕТО Е В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ПРАКТИКУВАЩИ МЕНИДЖЪРИ И ЗДРАВНИ КАДРИ, ЗА ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ"

turizum-700x700ЗАВЪРШИЛИТЕ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ЩЕ ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА РАБОТА КАТО: ИКОНОМИСТИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ В ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, В РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ, В КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, МЕНИДЖЪРИ НА СОБСТВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС И Т.Н.

Страница 11 от 19

Livechat