Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Магистър

Е-поща Печат

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

Област на висше образование:

Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА)

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "МЕНИЖДМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ")

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

 МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - МАРКЕТИНГ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ТУРИЗЪМ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - AГРОЛЕСОВЪДСТВО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

 

 

 

 

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър", за да участват в класирането.

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- молба до Ректора по образец;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

- квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

- комплект документи за записване;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

- оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; - четири снимки формат 4/6;

- документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

 


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА учебната 2017/2018 година
 
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. от 7.11.2017 г.
до *25.02.2018 г.
26.02.2018 г. от 26.02.2018 г.
до 5.03.2018 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 7.11.2017 г.
до *25.02.2018 г.
26.02.2018 г. от 26.02.2018 г.
до 5.03.2018 г.
Специалисти – 1 год. от 7.11.2017 г.
до *9.03.2018 г.  
12.03.2018 г. от 12.03.2018 г.
до 15.03.2018 г.
за специалност
"Здравен мениджмънт"
от 7.11.2017 г.
до 25.01.2018 г. 
26.01.2018 г. от 26.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалност „Международен бизнес“. 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР на учебната 2018/2019 г.
 

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
Специалисти – 1 год. *30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
*30.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
*01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
*29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
*27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
*31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
*28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.
 
* На посочените дати ще се провежда и приемен изпит по английски език

за специалностите: „Международен бизнес“ и

Стопанско управление със спецализация „Управление на агробизнеса“

 
 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕТЕН  СЕМЕСТЪР на учебната 2018/2019 година

 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Неспециалисти – 2 год. от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
25.02.2019 г. от 25.02.2019 г.
 до 01.03.2019 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 15.10.2018 г.
до *22.02.2019 г.
25.02.2019 г. от 25.02.2019 г.
до 01.03.2019 г.
Специалисти – 1 год. от 15.10.2018 г.
до *8.03.2019 г.  
11.03.2019 г. от 11.03.2019 г.
до 15.03.2019 г.
за специалност
"Здравен мениджмънт"
от 15.10.2018 г.
до 25.01.2019 г. 
28.01.2019 г. от 28.01.2019 г.
до 01.02.2019 г.
 

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Магистърските програми програми за неспециалисти са с продължителност на обучението 2 години (4 семестъра) и обхващат:
1. Подготвителен модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
2. Специализиращ модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
Общ брой кредити: 120

 

 

Livechat