Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

teacher8Започва записване за курс за придобиване на педагогическа правоспособност, който е 2 семестъра. Свидетелството за педагогическа правоспособност на учител по икономически дисциплини се получава след дипломирането по основната специалност и в нея се вписва регистрационния номер на дипломата за висше образование.

Продължение...

КУРС „СЧЕТОВОДСТВО НА МАЛКАТА ФИРМА“

schetovodstvo Колеж по икономика и мениджмънт организира курс по счетоводство, който ще започне на 24.10.2015 г. от 12.00 ч. При първото посещение на курсистите ще бъде раздаден график. Успешно завършилите обучението ще бъдат освободени от изпит по „Счетоводство на фирмата". 

 За справки: г-жа Мангушева, тел: 0888 07 25 68         

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ

dist1Дистанционна форма на обучение по икономика и управление предлага Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите –Пловдив. Без откъсване от работа ще можете да придобиете висше образование по желаните от Вас специалности. Обзорните лекции и консултации с преподавателите се провеждат  в съботните дни в Регионалния център за дистанционно обучение сградата на Колежа по икономика и мениджмънт в Благоевград, на бул. „Васил Левски“№63.

Продължение...

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

zdrmenidjmyntМагистърската програма по „Здравен мениджмънт“  е насочена към обучение на лица, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по икономически и неикономически и медицински специалности. Придобиват се знания в областта на здравната политика, икономиката и финансирането на здравеопазването, правното регулиране, медико-статистически, маркетингови и управленски подходи необходими за квалификацията на здравните мениджъри. Обучението е в дистанционна форма. Предназначена е за практикуващи мениджъри и здравни кадри, за икономисти и неикономисти в областта на социалната сфера и здравното осигуряване. 

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

security Започва приемът за новата магистърска програма „Стопанско управление (със специализация „Мениджмънт на националната сигурност“). Програмата дава широки възможности за постъпване на работа както в сферата на бизнеса, така и в  структурите на  националната   и фирмена  сигурност.

Страница 1 от 12