Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

ТЪРЖЕСТВО ЗА ВРЪЧВАНЕ ДИПЛОМИТЕ НА ВИПУСК 2014

diplomantiРекторското ръководство на ВУАРР кани завършилите бакалаври и магистри от випуск 2014 г и техните близки на тържество за връчване на дипломите. Тържеството ще се състои  на 14 октомври (вторник) от 11.00 ч. в Регионалния център за дистанционно обучение в Благоевград, бул. „Васил Левски“ 63 в зала 301.

Дипломантите трябва да се явят поне 30 минути по-рано за получаване на тоги. Очакваме Ви!

КУРС „СЧЕТОВОДСТВО НА МАЛКАТА ФИРМА“

kurs2013Студентите , които този семестър ще изучават „Счетоводство на предприятието", имат възможност да се освободят от изпита, ако се запишат в курса „Счетоводство на малката фирма". Курсът започва на 25.10.2014 г. от 13.00 ч. При първото посещение на курсистите ще бъде раздаден график. Успешно завършилите ще бъдат освободени от изпит по „Счетоводство на фирмата".   

 За справки: г-жа Мангушева, тел: 0888 07 25 68

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА


vuarr_logoНова магистърска програма „Мениджмънт на човешките ресурси”
 
100% реализация в държавния и частния сектор
Ръководство на персонала
Управление на възнагражденията
Институции и инструменти на Европейския съюз
                                    Управленско консултиране

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

teacher8Продължава записването в курса за придобиване на педагогическа правоспособност, който е 2 семестъра. Дипломата за „учител по икономически дисциплини" се получава след дипломирането по основната специалност и в нея се вписва регистрационния номер на дипломата за висше образование.

Продължение...

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2014!


Picture1

През учебната 2014/2015 година в КИМ се осъществява прием съвместно с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите по следните специалности:

 За ОКС „бакалавър“: Стопанско управление, Икономика на туризма, Финанси, Управление на агробизнеса,  Аграрна икономика.

За ОКС „магистър“: Счетоводство и одит, Финанси и банково дело, Управление на общините; Управление на проекти; Управление на туризма, Управление на агробизнеса, Стопанско управление.

 Предимство има за завършилите професионални гимназии по икономика.

За информация: 073/880 742;  0888 220 534; 0888 072 5 68

 

 

Страница 1 от 10