Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

БАКАЛАВЪР

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

/ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 
Срок за подаване на документи
до
Конкурсен изпитОбявяване на резултати и класиранеСрок за записване
от   до
04.04.2024 г.05.04.2024 г.08.04.2024 г.08.04. - 12.04.2024 г.
09.05.2024 г.10.05.2024 г.13.05.2024 г13.05. – 17.05.2024 г.
13.06.2024 г.14.06.2024 г.17.06.2024 г.17.06. - 21.06.2024 г.
18.07.2024 г.19.07.2024 г.22.07.2024 г.22.07. – 26.07.2024 г.
29.08.2024 г.30.09.2024 г.02.09.2024 г.02.09. – 10.09.2024 г.
03.10.2024 г.04.10.2024 г.07.10.2024 г.07.10. – 11.10.2024 г.
 

ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни студентски стажове в държавната администрация. По Програмата до момента са проведени над 3300 стажа. В момента на портала -  http://staj.government.bg/ са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на държавната администрация. Кандидатстването се осъществява онлайн в срок до 9-ти май 2021 г.

МАГИСТЪР


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

/ РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ /

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
 
  

Срок на обучениеСрок за подаване на документи
до
Обявяване на класиранеСрок за записване
от   до
 
Специалисти -
1 година
 
Неспециалисти -
2 години
05.04.2024 г.08.04.2024 г.08.04. - 12.04.2024 г.
10.05.2024 г.13.05.2024 г13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г.17.06.2024 г.17.06. - 21.06.2024 г.
19.07.2024 г.22.07.2024 г.22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г.02.09.2024 г.02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г.07.10.2024 г.07.10. – 11.10.2024 г.
 
След завършен „Професионален бакалавър“
2 години
05.04.2024 г.08.04.2024 г.08.04. - 12.04.2024 г.
10.05.2024 г.13.05.2024 г13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г.17.06.2024 г.17.06. - 21.06.2024 г.
19.07.2024 г.22.07.2024 г.22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г.02.09.2024 г.02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г.07.10.2024 г.07.10. – 11.10.2024 г.НОВ ВИПУСК ПАРАМЕДИЦИ ЗА СПЕШНАТА ПОМОЩ


На 21 януари се проведе държавния изпит по теория и практика на професия “парамедик” в 4-та степен на професията. 14-десет курсисти успешно се представиха като дадоха отговори пред изпитната комисия по различни казуси, свързани с компетенциите на парамедиците и асистирането на лекаря в спешната помощ. 

Вижте снимките

 Снимка 1    Снимка 2    Снимка 3     Снимка 4     Снимка 5     Снимка 6     Снимка 7    


ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИЯ „ПАРАМЕДИК“

Държавният изпит за завършващите обучението по професия «парамедик» ще се проведе по график: 

Държавен изпит по:

Дата

час

аудитория

теория

21.01.2021 от  10.00 ч.

І-ва група    -101

ІІ-ра група – 102

ІІІ-та група - 103

практика

21.01.2021

от 13.00 ч.

Кабинет  № 208Всеки курсист ще получи подробни указания на личния си e-mail от

организационния секретар Ваня Йорданова: 0888 220 534; e-mail: paramedici@cembl.comСтраница 4 от 20

Livechat