Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Квалификации

Придобиване на учителска правоспособност

uchitelskaСтудентите в трети и четвърти курс могат да запишат курса за придобиване на педагогическа правоспособност, който продължава 3 семестъра. Дипломата за „Учител по икономически дисциплини“ се получава след дипломирането по основната специалност и в нея се вписва регистрационния номер на дипломата за висше образование. 

Имате шанса да обогатите възможностите си за бъдеща реализация и увеличите своята конкурентоспособност!

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд

KASKIПри успешно издържан изпит по дисциплината "Здравословни и безопасни условия на труд" студентите ще получат удостоверение за координатор по здравословни и безопасни условия на труд. За целта е необходимо:

  • да се подаде молба в учебен отдел;
  • да се заплати такса от 20 лв.

Документът Ви прави по конкурентно способни при кандидатстване за работа, по-уверени в себе си, по-спокойни за бъдещето си!

Професионална квалификация по "Здравен мениджмънт"

zdraven

Започва записването в курса за медици, желаещи да придобият квалификация по „Здравен мениджмънт“ съгласно Наредба № 9/26.06.2000 г. на Министерството на здравеопазването  и ПМС 162 от 17.04.1997 г.

Необходими документи: ксерокопие от дипломата за висше медицинско образование; 3 снимки паспортен формат, матирани; квитанция  за платена такса.

Срок за подаване на документите – 10 септември 2011 г.

Драги студенти,

121В курса на обучение във висшето училище вие имате възможност да получите разнообразни и много полезни компетенции, които да ви направят по-конкурентоспособни на трудовия пазар. По редица дисциплини, които се изучават по учебния план, след като положите успешно изпита, ще можете да получите квалификационни документи, които ще удостоверят придобитите компетенции. Така например, след успешно полагане на изпита по информатика ще можете да получите удостоверение за професионална квалификация по „Текстообработка”, след полагане на изпита по „Информационни технологии” – удостоверение за обучение по прилагане на Power Point и изготвяне на презентации, след изпита по „ЗБУТ” – удостоверение за координатор по ЗБУТ и редица други професионални компетенции.

   За информация и подаване на молби:

   Г-жа Венета Мангушева и в Учебен отдел

Livechat