Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Бакалаври

Заглавие на статията
1 Управление на човешките ресурси
2 Счетоводство
3 Финанси
4 Управление на агробизнеса
5 Стопанско управление
6 Икономика на туризма
7 Аграрна икономика

Livechat