Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Колежът по икономика и мениджмънт-Благоевград има държавен лиценз от Министерството на образованието и науката (РД 14-52/22.04.2008 г., ДВ бр. 46/2008) и издава държавно признато свидетелство за професионална квалификация.На сайта на Министерството на образованието, младежта и науката можете да видите под №35 регистрацията на Колежа по икономика и мениджмънт в Благоевград.

Livechat