Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО

Е-поща Печат PDF


Професия

“Парамедик”

Професия

”Фирмен мениджър”

Професия

”Хотелиер”

 
Теория

Зала №1

27.05.2023 

от 10.00 ч

Теория

Зала №103

27.05.2023 

от 10.00 ч

Теория

Зала №102

27.05.2023 

от 10.00 ч

Практика Зала №1

27.05.2023 

от 13.00 ч.

Практика Зала №103

27.05.2023 

от 13.00 ч.

Практика Зала №102

27.05.2023 

от 13.00 ч.


Livechat