Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Мениджмънт и бизнес психология

Е-поща Печат PDF

ЗАВЪРШИЛИТЕ  ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА,
И МЕТОДИТЕ НА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ КАДРИ ВЪВ ФИРМАТА.

Livechat