Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Спортен мениждмънт

Е-поща Печат PDF

ЗАВЪРШИЛИТЕ Я ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В СПОРТА, СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, СПОРТЕН МАРКЕТИНГ, СПОРТНИ ФИНАНСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДР.

Livechat