Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Мениджмънт на храните и храненето

Е-поща Печат PDF

Специалност: "Мениджмънт на храните и храненето"

ОКС "Магистър"

Професионално направление: "Администрация и управление"

Професионална квалификация "Магистър по мениджмънт на храните и храненето"

Продължителност на обучението: 3 семестъра за завършилите ОКС "Бакалавър" или "Магистър" от всички професионални направления

Форма на обучение: Задочна

Цели на обучението: 

Магистърската програма е с мултидисциплинарен характер и отразява връзката между управлението, контрола и качеството на храните, процеса на хранене и здравето на човека. Изучават се всички управленски подходи при храненето, храните и нутриентният им състав, контролът на качеството им, на хранителния прием, взаимодействията помежду им, както и със социалните и биологичните фактори и околната среда, връзката между качеството на храните, храненето, здравето и болестите.
Целта на програмата е да се придобият умения за самостоятелна работа и изпълнение на задачи по управлението и оценяването на храненето и контрола на храните, научно-практическа и консултативна дейност в областта на храненето и диететиката, разработване на препоръки за хранене за превенция на болести, диетични режими и компетенции за реализиране на хранителната политика. Придобиват се познания и опит за управлението и реалзиране на задачи по оценяването и контрола на храните, извършване на дейности в областта на хранителната политика и функции по консултативна дейност в областта на храните и диетологията и здравословното хранене и развитие.

 

 

 

 

 

 

Livechat