Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Счетоводство и одит

schetovodstvo

Магистърската програма цели придобиване и разширяване на знанията и практическите умения и компетенции в областта на счетоводната политика, финансово-счетоводния анализ, международните счетоводни стандарти, финансовия контрол и одиторските стандарти. Осъществява подготовка на икономист-счетоводители и финансови мениджъри за публичния и частно-правния сектор и извършване на научно-изследователска дейност.

Специалистите по счетоводство и одит получават специална подготовка по: извършване на финансово-счетоводен анализ, познаване и прилагане на стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, на международните счетоводни стандарти, на одиторските стандарти; познаване на данъчното, социалното й трудовото законодателство и извършва контрол за спазването на финансовата дисциплина; познаване на структурата и организацията на предприятието, правомощията на длъжностните лица, фирмената култура.

Възможности за професионална реализация на завършилите: различните структури на финансово-счетоводното и административно управление на производствени и търговски предприятия, финансови институции, органите на финансовата администрация и контрол, дружества, осъществяващи счетоводна и одиторска дейност.

Livechat