Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Онлайн кандидатстване ОКС Магистър
 1. Лични данни:


  Моля, попълвайте формата на кирилица!
 2. Име, презиме и фамилия:*
  Невалидно име!
  Моля, въведете трите Ви имена на кирилица.
 3. Телефон:*
  Невалиден телефон!
 4. Email:*
  Невалиден email!
 5. Избор и подредба на желанията:


 6. Специалности и форми на обучение, подредени в желания ред за участие в класирането:
 7. Първо желание:*
  Не сте избрали желание!
 8. Второ желание:*
  Не сте избрали желание!
 9. Трето желание:*
  Не сте избрали желание!
 10. Прикачване на документи:


  Сканираното копие трбва да бъде в един от следните формати: .jpg, .png, .jpeg, .gif, .pdf, .doc, .docx, .tiff, .bmp

 11. Прикачете сканирано копие от диплома за средно образование 1-ва страница:*
  Invalid Input
 12. Прикачете сканирано копие от диплома за средно образование 2-ра страница:
  Invalid Input
 13. Прикачете сканирано копие от диплома за Висше образование 1-ва страница:
  Invalid Input
 14. Прикачете сканирано копие от диплома за Висше образование 2-ра страница:
  Invalid Input
 15. Сканирано копие на лична карта (ЛИЦЕ)*
  Изберете сканирано копие на лична карта ЛИЦЕ!
 16. Сканирано копие на лична карта (ГРЪБ)
  Изберете сканирано копие на лична карта ГРЪБ!
 17. анти-спам
  анти-спам
  Невалиден код

Livechat