Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Какви умения трябва да придобие парамедикът 4-та степен?

Е-поща Печат PDF

Какви умения трябва да придобие парамедикът 4-та степен?

-     да транспортира пациенти в спешно състояние до най-близкото лечебно заведение;
– да следи жизнените функции на пациента по време на транспортирането;
– да се грижи за болни, ранени или други нуждаещи се от спешна помощ лица;
– да поддържа контакт с районните координационни централи и лечебните заведения
– да изпълнява дейностите в съответствие със своята квалификация и съгласно специфичната нормативна уредба за оказване на първа помощ;

– да участва в цялостния процес на оказване на спешна медицинска помощ;
– да подпомага медицинските специалисти при оказване на животоспасяваща помощ.

Как протича обучението?

Виж още…

Livechat