Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИЯ „ПАРАМЕДИК“

Е-поща Печат PDF

Държавният изпит за завършващите обучението по професия «парамедик» ще се проведе по график: 

Държавен изпит по:

Дата

час

аудитория

теория

21.01.2021 от  10.00 ч.

І-ва група    -101

ІІ-ра група – 102

ІІІ-та група - 103

практика

21.01.2021

от 13.00 ч.

Кабинет  № 208Всеки курсист ще получи подробни указания на личния си e-mail от

организационния секретар Ваня Йорданова: 0888 220 534; e-mail: paramedici@cembl.comLivechat