Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ЗАПИШЕТЕ СЕ В БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО".

2      Завършилите я ще получат знания и умения относно природата на

предприемаческата дейност,малките и средни предприятия,

формиране на съвременните концепции за регионалния бизнес и

тенденциите в съвременното предприемачество.

За информация:

0888220534:

0882009561

Livechat