Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ВАЖНО

Е-поща Печат PDF

udostСТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ИЗПИТИТЕ ПО "ЗАСТРАХОВАНЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ" И „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО".

За информация: Учебен отдел

Livechat