Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС"

Е-поща Печат PDF

internaltionalbusinessПРИДОБИЛИТЕ ОКС „МАГИСТЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕЖДУНАРОДНЕН БИЗНЕС” МОГАТ ДА ЗАЕМАТ ДЛЪЖНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС НА ФИРМЕНО РАВНИЩЕ, В Т.Ч. ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ПРОИЗВОДСТВОТО, МАРКЕТИНГ МЕНИДЖЪРИ, МЕНИДЖЪРИ ПО ИНОВАЦИИТЕ И ДР., КАТО СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРЖИЩА И СТОКОВИ БОРСИ, КАТО ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИЦИ, ОПЕРАТИВНИ МЕНИДЖЪРИ В МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ; СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА, СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ.

Livechat