Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

Е-поща Печат PDF

ad0152b-300-1МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПОДГОТВЯ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ИЗГРАДЕНО ПАЗАРНО МИСЛЕНЕ, СЪС  ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИ НАВИЦИ И КАЧЕСТВА, ХАРАКТЕРНИ ЗА СЪВРЕМЕННИЯ ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА. ПРИДОБИВАТ СЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА АГРОБИЗНЕС ПОЛИТИКА, АДЕКВАТНА НА СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА ПРОТИЧАЩАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА. 

ЗАВЪРШИЛИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНСТИТУТИ И ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА НА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ, ИЗИСКВАЩИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТТА НА МЕНИДЖМЪНТА И МАРКЕТИНГА, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И СОБСТВЕН БИЗНЕС-ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И ДР. НАПРИМЕР:

- КОНСУЛТАНТИ В СФЕРАТА НА АГРОБИЗНЕСА;

- МЕНИДЖЪРИ НА ФЕРМИ, ФИРМИ В ОБЛАСТТА НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ФИРМИ ЗА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ;

- БАНКОВИ СЛУЖИТЕЛИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ АГЕНТИ В АГРАРНИЯ СЕКТОР;

- СПЕЦИАЛИСТИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РЙОНИ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА;

- ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ДИСТРИБУЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СУРОВИНИ И ХРАНИ.

Livechat