Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ"!

Е-поща Печат PDF

sportsmanagЗАВЪРШИЛИТЕ Я ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ДА РЪКОВОДЯТ ДЕЙНОСТИТЕ В СПОРТА, СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ, СПОРТЕН МАРКЕТИНГ, СПОРТНИ ФИНАНСИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪБИТИЯ И ДР. 

Livechat