Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

НОВА МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ - "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС ПСИХОЛОГИЯ"!

Е-поща Печат PDF

biznespsihЗАВЪРШИЛИТЕ  ПОЛУЧАВАТ ЗНАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО 
НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА,
И МЕТОДИТЕ НА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ КАДРИ ВЪВ ФИРМАТА.

Livechat