Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО "ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО"

Е-поща Печат PDF

26055647_531932340538765_8291384621098879978_n

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ В БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ И В ЗАСТРАХОВАНЕТО; ЕКСПЕРТИ ВЪВ ФИНАНСИРАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И ИНВЕСТИРАНЕТО; В ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ.
ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ№63; 0888 220 534; 073 88 07 42

Livechat