Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

ВАЖНО ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ!

Е-поща Печат PDF

teacher11При нас можете да проведете квалификационни обучения с присъждане на кредити, необходими съгласно Наредба 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие  на учителите и другите педагогически специалисти.

 Повече информация можете да получите ТУК.

Livechat