Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Магистърска специалност "МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"!

Е-поща Печат PDF

21761625_484991221899544_356566416465460391_nЗавършилите тази специалност магистри могат успешно да се реализират във всички стопански и нестопански сектори като: мениджъри по УЧР; сътрудници в департаментите по УЧР; специалисти в консултантски фирми и агенции; мениджъри на всички нива в организационната йерархия; ръководители на екипи; преподаватели и обучители; изследователи и т.н.

Livechat