Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

доц. д-р Вихра Димитрова

Vihra_Dimitrova   Преподава по дисциплината: Психология на управлението. 

Livechat