Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Мениджмънт на храните и храненето

Е-поща Печат PDF

 Професионално направление: "Администрация и управление"

Специалност: "Мениджмънт на храните и храненето"
ОКС "Магистър"

 

Livechat