Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

д-р Соня Георгиева

sonya

 Преподава по дисциплините: Финансово-контролни системи.

  

 

  

   дисциплина: ФИНАНСОВО-КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ

Дата

Час

 

Специалност/

ф-ма на обучение

25.02.2017

начало 12.00 Обзорни лекции С 2-ри курс

25.03.2017

начало

09.00

Консултации С 2-ри курс

22.04.2017

начало

09.00

Редовна изпитна сесия

 

С 2-ри курс

03.06.2017

начало 09.00

Поправителна изпитна сесия

 

 

С 2-ри курс

 

Livechat