Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

СПЕЦИАЛНОСТ "ФИНАНСИ"

Е-поща Печат PDF

fin

ЗАВЪРШИЛИТЕ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО ФИНАНСОВИ МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ФИНАНСИ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ, БРОКЕРИ И ДИЛЪРИ, ДАНЪЧНИ ИНСПЕКТОРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, МИТНИЧЕСКИ ИНСПЕКТОРИ И ДР. В ОБЛАСТТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА, ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ, ЗАСТРАХОВАНЕТО, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ФИНАНСОВИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ, ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДР.

КИМ, БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ”№63 0888 220534; 0888 072568

Livechat