Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

Е-поща Печат PDF

zdrmenidjmynt

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“  Е НАСОЧЕНА КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ИЛИ "МАГИСТЪР" ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И НЕИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИДОБИВАТ СЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ, МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ НЕОБХОДИМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ. ОБУЧЕНИЕТО Е В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ПРАКТИКУВАЩИ МЕНИДЖЪРИ И ЗДРАВНИ КАДРИ, ЗА ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 

Livechat