Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

НОВА ПРОФЕСИЯ!

paramedikОт началото на учебната 2012-2013 г. в КИМ започва обучение по професиите „Парамедик" и „Здравен асистент" – редовна форма.

Записването става с подаване на следните документи:

- Диплома за средно образование;

- копие на лична карта;

- 4 броя снимки паспортен формат;

- удостоверение от психодиспансер;

- документ за платена такса.

След успешното завършване на обучението се получава Свидетелство за професионална квалификация. 
Завършилите с професия Парамедик могат да работят в Центровете за Спешна медицинска помощ, здравни кабинети или доболнична помощ.

професия

специалност

Здравен асистент

Здравни грижи

Парамедик – ІІ степен на професията

 

Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ

Парамедик – ІІІ-та степен на професията

 

Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения

Като „Здравен асистент" можете да работите легално в чужбина и у нас.

Като „Парамедик" можете да работите в здравните служби и службите за „Спешна помощ" и спешните отделения на болничните заведения у нас и в чужбина.

Всеки, който желае да се запише в курсове за водач на МПС трябва да получи удостоверение за преминато обучение за „Първа медицинска помощ при ПТП".

При нас можете да получите това удостоверение.

За подробности – г-жа Мангушева!

 

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ

Дейностите, осъществявани от здравния асистент, целят подобряване качеството на живот на пациента чрез оказване на медико-социална и психологическа подкрепа за здравословен начин на живот, за ресоциализация и адаптация след операция или при хронични заболявания.

Под ръководството на лекар или специалист по здравни грижи, здравният асистент подпомага нуждаещия се при удовлетворяване на основните му жизнени потребности – хранене, хигиена, движение, дишане, отделяне, сън, почивка, обучение, забавление и психосоциален комфорт.

При извършване на дейности, подпомагащи храненето и приемането на течности, в зависимост от състоянието и заболяването на пациента, здравният асистент:

- подготвя храната в подходяща консистенция (разрежда, раздробява, пасира и др.);

- поставя пациента в подходяща поза;

- подготвя течности според предписанията;

Здравният асистент подпомага пациента при приема на медикаменти през устата като следи за:

- дозировката и навременния им прием (по предписанието на лекаря);

- правилното им съхранение;

- проява на нежелани реакции.

Здравният асистент оказва помощ на пациента при обличане и събличане, при поддържане на тялото чисто – извършва комплекс от мероприятия за поддържане на личната хигиена и комфорт на болния.

При дейности, свързани с подпомагане движението на пациента, здравният асистент го поддържа, придържа и поставя в подходящо положение, подпомага самостоятелното му придвижване или с помощни средства, обучава пациента в техники за движение, наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.

Дейностите, които здравният асистент извършва за подпомагане дишането на пациента са: наблюдение и информиране на медицинския специалист за състояния на кислороден дефицит (задух, кашлица, кръвохрачене, болка в гръдната област). В зависимост от симптомите и указанията на медицинския специалист, здравният асистент променя положението на пациента (повдигане горната част на тялото), поставя кислородна маска с цел подпомагане на дишането. Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и инхалация.

Здравният асистент наблюдава състоянието на отделителните функции на организма – възможностите на пациента самостоятелно да се справя и регулира отделянето, вида, количеството и честотата на екскрециите и секрециите.

Част от отговорностите на здравния асистент са свързани с осигуряване на оптимални условия за сън и почивка при спазване на биологичния режим (извършване на тоалет преди сън, подходящо положение на тялото за сън, поддържане на спалното бельо изпънато, осигуряване на свеж въздух, комфортна температура и спокойна среда).

Здравният асистент осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му /четене на книги, разходки, дневни занимания, игри, подпомагане на комуникацията чрез интернет връзка и др/.Той извършва действия, съобразени с правилата и нормите за хигиена, дезинфекция и стерилизация на болничната среда и в бита, отчитайки измененията и влиянието на околната среда върху човека.


ПАРАМЕДИК

Думата парамедик означава „заедно с медик", успоредно с медицинско лице. Дейностите, които извършва парамедикът са свързани с дейността на медицинския специалист. Те са обучени правилно да подпомагат и оказват квалифицирана помощ на медицинския специалист.

Парамедикът работи в сферата на спешната помощ – в линейки, спасителни отряди и др. Действа по строго определен алгоритъм за оказване на спешна помощ и разполага с определен набор от медикаменти и апаратура, която има право и е длъжен да я ползва.

Работата на парамедика е да окаже животоспасяващи мерки и да стабилизира състоянието на пострадалия /пациента/ достатъчно бързо, за да бъде откаран до здравно заведение.

При подготовката на парамедици, обучението е насочено главно към овладяване на знания в областта на основни медицински манипулации по време на спешната помощ на пациента.

Основното задължение на парамедика е да транспортира болни, претърпели инцидент хора до здравно заведение.

Парамедикът отговаря за оборудването в автомобилите на спешна помощ съгласно санитарните изисквания.

С цялата си дейност парамедикът подпомага и съдейства за бързото и ефективно транспортиране и оказване на специализирана помощ на пострадали лица до съответно специализирано здравно заведение.

Livechat