Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Икономика на туризма

Специалност: ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА 

Професионално направление: 3.8. Икономика

Професионална квалификация: Икономист

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Продължителност: 4 години/8 семестъра

Форма на обучение:редовна, задочна

 

 Студентите придобиват знания и умения за икономическа работа в туристически обекти, туроператорски фирми, хотели, балнеоложки комплекси и др. Специалността е уникална и дава шанс на дипломираните специалисти да организират собствен бизнес в областта на атрактивни туристически услуги, предимно за чуждестранни гости. Допълнително се предлагат стажове в петзвездни хотели в престижни курорти у нас и в чужбина, както и тесни специализации. Завършилите ще могат да се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти, собствен бизнес, съдружници във фирми и т.н.

Livechat