Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪР

Е-поща Печат

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ
 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
“МАГИСТЪР”
/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/
ЗА учебната 2023/2024 година
 
 

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

21.04.2023г

24.04.2023 г.

до 28.04.2023 г.


26.05.2023г.

29.05.2023 г.

до 02.06.2023 г.


23.06.2023г.  

26.06.2023 г.

до 30.06.2023 г.


21.07.2023г.

24.07.2023г.

до 28.07.2023 г.


25.08.2023г.

28.08.2023 г.

до 01.09.2023 г.


21.09.2023г.  

25.09.2023 г.

до 29.09.2023 г.


27.10.2023г.

30.10.2023г.

до 14.11.2023 г.Livechat