Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Магистър

Е-поща Печат

 

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи

Област на висше образование:

Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА)

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "МЕНИЖДМЪНТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ")

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

 МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

Професионално направление: ИКОНОМИКА

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - МАРКЕТИНГ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ТУРИЗЪМ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - AГРОЛЕСОВЪДСТВО

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

 

 

 

 

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър", за да участват в класирането.

Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.

 

Необходими документи за кандидатстване:

- молба до Ректора по образец;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

- квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване:

- комплект документи за записване;

- лична карта;

- оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър", „Бакалавър" или „Магистър")

- в случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка (оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

- оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; - четири снимки формат 4/6;

- документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

 


ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
Специалисти – 1 год. *24.02.2017 г. 27.02.2017 г. до 02.03.2017 г.
*24.03.2017 г. 27.03.2017 г. до 31.03.2017 г.
*21.04.2017 г. 24.04.2017 г. до 28.04.2017 г.
*26.05.2017 г. 29.05.2017 г. до 02.06.2017 г.
*30.06.2017 г. 03.07.2017 г. до 07.07.2017 г.
*28.07.2017 г. 31.07.2017 г. до 04.08.2017 г.
*25.08.2017 г. 28.08.2017 г. до 01.09.2017 г.
*29.09.2017 г. 02.10.2017 г. до 06.10.2017 г.
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН  СЕМЕСТЪР
 
Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
Специалисти – 1 год. от 27.11.2017 г.
до *19.01.2018 г.  
22.01.2018 г. от 22.01.2018 г.
до 31.01.2018 г.
 

 

Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Магистърските програми програми за неспециалисти са с продължителност на обучението 2 години (4 семестъра) и обхващат:
1. Подготвителен модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
2. Специализиращ модул - 1 година (2 семестъра) - 60 кредита
Общ брой кредити: 120

 

 

Livechat