Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МАГИСТЪР

Е-поща Печат


 ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

 
В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2020/2021 година
 
ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

 


Срок на обучение

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

Неспециалисти – 2 год.

от 16.11.2020 г.
 до 22.01.2021 г.*

25.01.2021 г.

от 25.01.2021 г.
до 29.01.2021 г.

След „Проф. бакалавър“ – 2 год.

от 16.11.2020 г.
 до 22.01.2021 г.*

25.01.2021 г.

от 25.01.2021 г.
до 29.01.2021 г.

Специалисти – 1 год.

от 16.11.2020 г.
   до 05.03.2021 г.*  

08.03.2021 г.

от 08.03.2021 г.
до 12.03.2021 г.

Специалност
"Здравен мениджмънт"

от 16.11.2020 г.
 до 22.01.2021 г.*

25.01.2021 г.

от 25.01.2021 г.
до 29.01.2021 г.


Livechat