Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

zdrmenidjmynt

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ПО „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“  Е НАСОЧЕНА КЪМ ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ПРИДОБИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" ИЛИ "МАГИСТЪР" ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И НЕИКОНОМИЧЕСКИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. ПРИДОБИВАТ СЕ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВНАТА ПОЛИТИКА, ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИРАНЕТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ, МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ НЕОБХОДИМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕНИДЖЪРИ. ОБУЧЕНИЕТО Е В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА. ПРЕДНАЗНАЧЕНА Е ЗА ПРАКТИКУВАЩИ МЕНИДЖЪРИ И ЗДРАВНИ КАДРИ, ЗА ИКОНОМИСТИ И НЕИКОНОМИСТИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ"

turizum-700x700ЗАВЪРШИЛИТЕ МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ЩЕ ПРИТЕЖАВАТ НЕОБХОДИМАТА ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА РАБОТА КАТО: ИКОНОМИСТИ, МЕНИДЖЪРИ, СПЕЦИАЛИСТИ В ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, В РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ, В КОНСУЛТАНТСКИ ФИРМИ, МЕНИДЖЪРИ НА СОБСТВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС И Т.Н.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ "ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА"

20992799_472509629814370_6729379656144712933_nЩЕ УСВОИТЕ СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКАТА СФЕРА ПОЗНАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ТУРИЗМА.
ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА МОГАТ ДА РАБОТЯТ КАТО МЕНИДЖЪРИ НА НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ УСЛУГИ ОТ СФЕРАТА НА Т.Н. “ИКОНОМИКА НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” - ХОТЕЛИ, ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ ФИРМИ, БАЛНЕО КУРОРТИ И КОМПЛЕКСИ И ПР.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ БАКАЛАВЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ "АГРАРНА ИКОНОМИКА"

73961648---ЗАВЪРШИЛИТЕ СПЕЦИАЛНОСТТА "АГРАРНА ИКОНОМИКА" ИМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ И МОГАТ УСПЕШНО ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО МЕНИДЖЪРИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА АГРОБИЗНЕСА; КОНСУЛТАНТИ В ОБЛАСТТА НА АГРОБИЗНЕСА; СЪДРУЖНИЦИ ВЪВ ФИРМИ С УЧАСТИЕ НА ПАРТНЬОРИ ОТ ЧУЖДИ СТРАНИ; СПЕЦИАЛИСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СЛУЖБИ И КРЕДИТНИ ИНСПЕКТОРИ; ЗАСТРАХОВАТЕЛИ; РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ; РЪКОВОДИТЕЛИ НА КООПЕРАЦИИ; СЧЕТОВОДИТЕЛИ; СОБСТВЕН БИЗНЕС И ДР.

24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА, КУЛТУРА И СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

18644363_1232232303570267_534610777_n24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий е празникът, който  е най-дълбоко скътан в сърцето на всеки българин. Където и да се намираме по света, делото на светите братя силно ни обединява и сплотява, прави ни единни, извисени и горди, че сме българи.

Нека бъдем пазители и разпространители на българската просвета, наука и култура в името на духовното ни израстване и пребъдване като нация и държава!

Честит празник! На многая лета!

 

Страница 5 от 13

Livechat