Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

Актуални новини

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА"

19400143_445437589188241_1499668856676404622_nЗАВЪРШИЛИТЕ МОГАТ ДА СЕ РЕАЛИЗИРАТ КАТО:
- МЕНИДЖЪРИ, ИКОНОМИСТИ НА ЕДНОЛИЧНИ И ДРУЖЕСТВЕНИ АГРОФИРМИ, АРЕНДНИ СТОПАНСТВА, ЗЕМЕДЕЛСКИ КООПЕРАЦИИ И ДР.;
- В СФЕРАТА НА ПРЕРАБОТКАТА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ КАТКО  И ЕКСПЕРТИ ПО АГРАРЕН БИЗНЕС;
- В СФЕРАТА НА ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ КАТО МАРКЕТОЛОЗИ И БРОКЕРИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ;
- КАТО МЕНИДЖЪРИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ОБСЛУЖВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ;
- В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
- В ПРАВИТЕЛСТВЕНИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ, БРАНШОВИ И РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ КАТО ЕКСПЕРТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС;
- В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРУКТУРИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРОГРАМИ НА ЕС И ДР.;
- В ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ НА МЗХ;
- В СФЕРАТА НА НАУЧНАТА И КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ И ДР.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ВУАРР В БЛАГОЕВГРАД!

19424412_445316365867030_2632186023286750638_nСПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ" 
СТУДЕНТИЕ ОВЛАДЯВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯ, ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ НА ФИРМАТА И РАБОТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАБОТА ПОД НАПРЕЖЕНИЕ, ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС, ДА РАЗВИВА ЕКИПНА РАБОТА,
ЗА ИНФОРМАЦИЯ/ УЧЕБЕН ОТДЕЛ 073/880742; 0888 220534

ПРИЕМ НА БАКАЛАВРИ И МАГИСТРИ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!

19059417_439630173102316_5146993039025245167_nАКО ИСКАТЕ:
- ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ;
- ДА НЕ СЕ ОТКЪСВАТЕ ОТ РАБОТА;
- ДА ПЛАНИРАТЕ САМИ ПОДГОТОВКАТА СИ; 
- ДА ИЗПОЛЗВАТЕ БАЗИРАНАТА В ИНТЕРНЕТ СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ,
ПОДАЙТЕ ДОКУМЕНТИТЕ СИ В ЦЕНТЪРА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ВУАРР В БЛАГОЕВГРАД, бул."Васил Левски"N63 073/88 07 42; 0888 220 53

НЕ ОТЛАГАЙ ПОЛУЧАВАНЕТО НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ!

18954850_437672899964710_6717326955425295596_oУДОБЕН ГРАФИК НА ЗАНЯТИЯТА, КАЧЕНИ УЧЕБНИЦИ В ПЛАТФОРМАТА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И УЧЕБЕН ОТДЕЛ!
ЗАПИШИ СЕ В РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Благоевград, бул. Васил Левски"63
073/8880742 GSM:0888 220534

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2017/18

18402903_422684944796839_4102414549431868376_nЗапочна класирането и приемът в Центъра за дистанционно обучение на ВУАРР в Благоевград на бакалаври и магистри за учебната 2017/18 г. 

Повече информация за специалностите можете да намерите ТУК.

При желание можете да кандидатствате  и онлайн ТУК.

Страница 5 от 11

Livechat