Колеж по икономика и мениджмънт Благоевград

МЛАД ИКОНОМИСТ

Е-поща Печат PDF

  SIB   

  Управителният съвет на икономистите в България

  В чест на 100-годишнината от основаването на Университета за национално и световно стопанство

  ОБЯВЯВА: Шестнадесети национален конкурс -  Млад икономист 2020 г. "Гласът на младите за силна икономика" 

на тема:  "Моята идея за дигитализация в образованието и бизнеса"

 Националният конкурс се провежда с подкрепата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и на  Университета за национално и световно стопанство

 За подробности:  www.bgeconomist.bg

             


Livechat